Betingelser for flytninger

Nedenstående betingelser for flytningen udgør det fulde aftalegrundlag mellem Ikast flytteforretning og kunden.

​Aftaler om flytning:

 • Alle aftaler skal bekræftes skriftligt pr. mail.
 • ​Aftaler om Flytteopgaver er bindende for både Ikast flytteforretning og Kunden fra indgåelsestidspunktet.
 • ​Kunden bevarer sin lovbestemte Fortrydelsesret.
 • ​Ønsker Kunden at afbestille Flytteopgaven kan dette alene ske mod betaling efter nedenstående tabel.
 • ​Mere end 30 dage før tidspunktet for Flytteopgavers påbegyndelse 10 % af den totale aftalte pris.
 • ​Mellem 30 og 14 dage før tidspunktet for Flytteopgavers påbegyndelse 20 % af den totale aftalte pris.
 • ​Mindre end 14 dage før tidspunktet for Flytteopgavers påbegyndelse 30 % af den totale aftalte pris.
 • ​Flyttes der på timepris beregnes der et overslag på flytteopgaven og ud fra denne sættes en pris for afbestilling
 • ​Såfremt Kunden ønsker at foretage større ændringer i indholdet af aftalen om Flytteopgaven vil dette være at betragte som en afbestilling, medmindre Firmaet skriftligt accepterer disse ændringer.
 • ​Ved større ændringer end først aftalt, vil der blive pålagt ekstra betaling.
 • ​Afregning sker fra vi kører fra firma adressen og til vi holder på firma adressen igen.

Kundens ansvar:

 • Det er kundens ansvar at oplyse det korrekte omfang af flytteopgaven, når der bestilles flytning.
 • Det er kundens ansvar at pakke indboet forsvarligt ind. Alle genstande, der kan pakkes i flyttekasser, skal være nedpakket.

Gives der overslag på en flytteopgave laves dette ud fra de oplysninger som kunden har givet til Ikast flytteforretning skulle disse oplysninger mod forventning ikke stemme overens med den flytteopgave flyttemændene kommer ud til. Kan kunden vælge en af fire muligheder

 1. Flytningen foregår ud fra Ikast flytteforretnings timepris for de antal mand og biler som er på opgaven
 2. eller til kommer opgaven.
 3. Der betales et ekstra beløb for den ekstra mængde flyttegods fastsat af Ikast flytteforretning.
 4. Der flyttes udelukkende det af kundens flyttegods, som var omfattet af det aftalte overslag.
 5. Flytningen annulleres. Det oplyses, at der i dette tilfælde vil blive opkrævet gebyr på kr. 3000,00.

Ikast flytteforretning er under ingen omstændigheder ansvarlig for, at kunden har afgivet mangelfulde eller ukorrekte oplysninger.

​​

Kunden har pligt til skriftligt at gøre Firmaet opmærksom på, at der er tale om særligt værdifulde genstande der indgår i Opgaven herunder, fx designermøbler og -lamper, antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper, guld, sølv, ædle stene.

​​

Firmaet kan betinge sig, at der tegnes ekstra forsikringsdækning, såfremt det vurderes at Opgaven omfatter særligt værdifulde, eller skrøbelige genstande. Kunden vil blive oplyst og opkrævet betaling for en sådan ekstra forsikringsdækning.

​​

Skulle uheldet været ude og der sker en skade på flyttegodset og ønsker kunden, at reklamere eller kræve erstatning fra Ikast flytteforretning skal dette meddelelse via mail eller anden skriftlig henvendelse, samt dokumentation til firmaet, seneste 12 timer efter flytningen. Da vi ellers ikke har nogen chancer for at afgøre om skaden er opstået imens tingene var i vores hænder eller om skaden er opstået efter at kunden er påbegyndt omrokering og indretning af hjemmet. Skader dækkes til en max værdi af flytningens totalpris.

Flytning af enkelte ting med højere værdi end 10.000 kr. fra ny pris skal dette oplyses til kontoret på skrift.

Ellers vil dette ikke blive dækket.

​​

Ikast flytteforretning er berettiget til at besigtige den eller de genstande, der er omfattet af reklamationen, eller erstatningskravet, før de tager en eventuel beslutning om at vedkende sig kundes krav.

Ikast flytteforretning har ikke tegnet særskilt forsikring for opbevaringsopgaver. Såfremt Kunden ønsker yderligere forsikringsdækning anbefales det, at kunden selv tegner en specifik forsikring for dette.

Udlever kunden nøgler til flyttefolkene enden til fraflytter adressen eller tilflytter adressen er det kundens ansvar, at få nøglen/nøglerne igen. Da flyttemændene ofte har mange andre ting at fokusere på under en flytning.

​​

Det er kundens ansvar at møbler og andre genstande kan tåle, at blive flyttet på. Skulle det ske at møbler/genstande skulle gå i stykker eller falde fra hinanden er det ikke Ikast flytteforretnings ansvar. Fx et samlemøbel som ikke er bygget til at blive flyttet eller ikke er samlet ordentligt. Samtidig er det kundens ansvar at møbler der er samlet inde i rum også kan komme ud og ind og evt. kan komme op og ned af trapper.

Vi gør selvfølgelig alt for at skader ikke skal ske.

Det er kundens ansvar, at indbo er pakket forsvarligt ind. Alle genstande som kan pakkes i flyttekasser, skal nedpakkes.

​​

Det er kundens ansvar at alle møbler der har skabslåger, skuffer eller lignende skal være sikret/aflåst med tape/film eller nøgler. Samt at skabene og skufferne er tømte.

​​

Det er også kundens ansvar at nøgler/skruer til diverse møbler er samlet sammen og opbevares så det kan findes igen efter endt flytning. Fx i håndtasken. Dette er for at undgå at tingene bliver væk, ridser andet inventar eller knækker under flytningen.

​​

Forlades adressen under flytningen evt. for at køre i forvejen er det på eget ansvar at, alt medtages. Skulle det ske at der glemmes noget sker dette uden kompensation.

​​

Det anbefales at gå en rundet i boligen inden flyttelæsset transporters til den nye adresse.

Er der ikke bestilt flytning med nedpakning, skal alt være pakket, afmonteret og klar til flyttemændene ankommer. Skal flyttemændene vente på at der bliver pakket færdig vil der blive pålagt ekstra betaling.

Firmaets ansvar:

Firmaet er kun ansvarlig for bortkomst og skade, som skyldes fejl og forsømmelser fra Firmaets og dets ansattes side.

​​

Firmaets er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure eller genstandes egen beskaffenhed, herunder at det ikke kunne tåle de påvirkninger, der normalt forekommer under udførelsen af en Opgave.

​​

Firmaet er uden ansvar for bortkomst af eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af Kunden eller personer, der handler på Kundens vegne. Firmaets erstatningspligt er begrænset til genanskaffelsespriser umiddelbart inden skaden indtrådte. Affektionsværdi og anden særlig værdi, fx grundet genstandens karakter som samlerobjekt med videre, erstattes ikke.

​​

Firmaet er berettiget til at opkræve yderligere betaling for at påtage sig et udvidet erstatningsansvar såvel som stille krav om udvidet eller ekstra forsikringsdækning.

​​

I stedet for udbetaling af en kontant erstatning kan Firmaet, efter aftale med Kunden, levere nye effekter, identiske med de bortkomne eller beskadigede, eller lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne på Firmaets regning.

​​

Ikast flytteforretning dækker ikke skader på elektroniske apparater, medmindre der er synlige skade. Vi anbefaler at det pakkes i original emballage.

​​

Ved flytning af klaver dækker Ikast flytteforretning kun synlige skader. Og man skal forvente at klaveret efter en flytning skal stemmes igen.

​​

Forsikringen dækker ikke mindre ridser eller skrammer på brugte møbler, dørkarme eller vinduer.

Aftalt tid:

Alt efter flytteopgavernes omfang den pågældende dag, kan der ske udsving i forhold til den aftalte tid for flytningen. Dette kan være hvis der mod forventning skulle opstå situationer hos den foregående kunde som tager længere tid end først antaget.

​​

Såfremt flytningen sker inden for det døgn, som er aftalt med Ikast flytteforretning, har kunden ikke ret til at hæve flytteaftalen med Ikast flytteforretning eller kræve afslag i prisen.

​​

Bliver flytningen forsinket ud over det døgn, hvori flytningen er aftalt, kan kunden hæve aftalen med Ikast flytteforretning og vælge at få en anden til at udføre flytteopgaven.

​​

Vi står dog ikke indenfor evt. forskelsbeløb på den nye pris hos anden udbyder.

​​

Vi bestræber os selvfølgelig på at kunne overholde alle aftalte tider, så godt vi kan. Og giver besked hurtigst muligt hvis der skulle opstå uforudsigelige situationer som gør, at vi ikke kan overholde den aftalte tid.

Flyttekasser:

Undgå venligst at skrive på kasserne.

​​

Sæt i stedet for en label på med hvor kassen skal stå eller dets indhold. Det kunne fx være at give hver kasse og rum et nummer, så er det nemmere for flyttemændene at sætte kasserne de rigtige steder hen.

Vægten på flyttekasser må maks. være 20 kg.

​​

Overskrides denne vægt vil der blive pålagt et tillæg for tungt løft eller også lader flyttemændene kassen/kasserne stå.

​​

Dette er for at passe på vores flyttemænd men også for at flyttekasserne kan holde til at blive stablet

Vi tager et depositum for udlån af flyttekasser som betales tilbage når kasserne leveres tilbage igen i en forsvarlig stand. Det er kundens ansvar at kasserne bliver opbevaret tørt, så de ikke får fugt.

​​

Flyttekasserne skal tilbage leveres udfoldet som de blev modtaget. Leveres de tilbage foldet sammen vil der blive faktureret for arbejdet med at udfolde kasserne igen.

​​

Vi levere gerne flyttekasserne inden for en radius af 30 min. Skal der leveres uden for dette, vil der blive faktureret et beløb. Man er også altid velkommen til selv at hente på et aftalt tidspunkt.

​​

Flyttekasserne skal være leveret tilbage i løbet af 21 dage, hvis ikke andet er aftalt med Ikast flytteforretning. Kasserne ikke leveret tilbage eller der er lavet aftale herom, betragtes det som køb af kasserne.

Tungløft:

Der bliver lagt tung løft tillæg på for genstande på over 100 kg. Fx flytning af vaskemaskine, køle/frys, klaver. Eller hvis flyttekasserne overskrider max vægten på 20 kg.

​​

Afmontering/samling af møbler:

Vi hjælper gerne til med afmonter og samle møbler igen.

Er det noget vi skal være behjælpelig med, skal det oplyses ved bestilling.

Ikast flytteforretning er uden ansvar for skader på disse opgaver.

Betalingsbetingelser

​Afregning for flytning starter, fra vi kører fra firmaadressen, til vi holder på firmaadressen igen.

Betaling efter endt flytning. Der kan betales med mobilepay 608 482 eller bank overførsel.

Få​ et gratis og uforpligtende overslag

Kontakt os for et uforpligtende tilbud, hvor du beskriver din kommende flytning.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Følg os på Facebook & se hvordan vi flytter

Klik ind og følg fællesskabet på Ikast Flytteforretnings facebookside. Husk at du altid kan kontakte os på telefon 29 26 25 49.​

Følg med på Facebook

Ikast Flytteforretning hjælper med flytningen hele vejen.

Vi har mange års erfaring med alle typer flytteopgaver og tilbyder derfor rådgivning og hjælp til en effektiv planlægning af flytningen.

Ikast Flytteforretning
Bredgade 61, 7441 Bording

Vi er klar til at hjælpe!

- Ring til os allerede i dag

Telefon: 29 26 25 49

E-mail: post@ikastflyt.dk